Tuu meijän mukaan!

Meijän Pihan hallitus toimintakaudelle 2021

Pj. Ritva Ahokas p. 045 8031 142

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Pauliina Kallioniemi p. 044 088 0014
Riitta Sepponen p. 045 3518 835
Marjaana Peronmaa p. 050 5232 080
Maija-Liisa Blauberg p. 050 3785588


Toimintakertomus vuodelta 2021, jossa esille tulevien seikkojen vuoksi yhdistys miettii  toimintansa jatkamiselle.

Meijän Piha - Kinnusen talon kannatusyhdistys ry

  TOIMINTAKERTOMUS 2020

Hallinto Yhdistyksen vuosikokous on pidetty 16.2.2020, jossa valittiin puheenjohtaja ja 4 hallituksen jäsentä. Hallitus on pitänyt kaikkiaan viisi kokousta, joista kaksi viimeisintä olivat nettivälitteisiä etäkokouksia. Maaliskuun alussa hallitus lähetti jäsenkirjeen edellisvuotisille jäsenilleen kertoen jäsenmaksumenettelyistä sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelmasta.

Yhdistyksen toiminta ja tapahtumat Pian edellisen jäsenkirjeen jälkeen alkoi koronapandemia levitä Suomessa ja tapaamisille ja tapahtumille asetettiin monia rajoituksia. Rajoitusten seurauksena toukokuulle suunniteltu Spring Party jouduttiin perumaan. Keväällä tuli myös tieto talon omistajalta, että rakennusvalvonta on asettanut Kinnusen talon pihalle toistaiseksi tapahtumakiellon koska talon rakennusluvassa ei ole mainintaa tapahtumatoiminnoista. Omistaja alkoi toimiin kyseisen toimenpideluvan saamiseksi, joka osoittautui varsin työlääksi rakennusteknisten ym. kysymysten selvittelyn osalta. Yhdistyksen tapahtumasuunnitelmat tyrehtyivät siltäkin osin.

Alkusyksyltä omistajalta tuli tieto, että rakennusvalvonnalta on odotettavissa piakkoin myönteinen päätös toimenpideluvan osalta. Myös koronatilanne alkoi näyttää merkkejä laantumisesta ja tilanne näytti toiveikkaalta joulumarkkinoita ajatellen. Myöhemmin ilmeni, että kyseinen toimenpidelupa on käsittelyssä vasta joulukuun alussa ja hallitus päätti 26.10. kokouksessaan alkaa valmistella joulumakkinoita pidettäväksi talon kohdalla katualueella. Tämä suunnitelma kaatui sekä kadunkäyttöluvan huomattavaan viipymiseen että rakennusvalvonnan edellyttämiin insinööritason suunnittelupiirustuksiin markkinakojujen asettelua ja pelastusteitä ym. koskien. Marraskuun puolivälin kokouksessaan hallitus päätti luopua myös joulumarkkinoiden järjestämisestä.

Vuoden 2020 aikana yhdistyksellä ei ollut mahdollisuuksia järjestää yhtään toimintansa tarkoituksen mukaista tapahtumaa. Tästä syystä yhdistys ei myöskään ole panostanut jäsenhankintaan, koska ei ollut mitään tarjottavaa jäsenistölle ja jäsenmäärä on puoliintunut.

Tulevaisuusnäkymä vuodelle 2021 Joulukuussa 4.12.2020 puheenjohtaja sai omistaja Jaana Kinnuselta sähköpostin, jossa oli odotettu rakennusvalvonnan lupapäätös pihatapahtumien järjestämiseksi. Lupapäätös rajoitti tapahtumien henkilömäärän 60:een, poikkeustapauksissa 120:een, mutta kutakin tapahtumaa edeltävät monet viranomaissäädökset katselmuksineen osoittautuivat erityisen työläisiksi. Hallitus jäi miettimään toimintansa edellytyksiä vuodenvaihteen yli.

Puheenjohtaja Sirkka Littow


7.4.2020

Hei yhdistyksen jäsenet, talon asukkaat ja yrittäjät sekä muut ystävät!

Vuosi 2020 on jo pitkällä keväässä. Tässä teille uutisia yhdistyksen tilanteesta ja toiminnasta! Yhdistykselle valittiin uusi hallitus vuosikokouksessa 16.2. ja jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

  • puheenjohtaja Sirkka LIttow p. 0400 902 472
  • varapuheenjohtaja Marjaana Peronmaa p. 050 5232 080
  • taloudenhoitaja Riitta Sepponen p. 045 3518 835
  • sihteeri Ritva Ahokas p. 045 8031 142
  • tiedottaja Nina Heikkilä p. 040 5315 909

Tämän hetkinen korona-tilanne vaikuttaa myös yhdistyksen tapahtumatoimintaan. Ainakin toukokuun alkuun 9.5. suunniteltu Spring Partyyn liittyvä Kinnusen pihan leikkipäivä peruuntuu. Ehkä leikimme myöhemmin!

Muita suunnitelmissa olevia tapahtumia ovat loppukesään sijoittuva pihajuhla ja joulumarkkinat. Toivomme, että korona on selätetty loppukesään mennessä ja pääsemme juhlimaan elokuussa!

Jos tilanne sallii ja ideoita syntyy, niin voitaneen järjestää enemmänkin yhteisiä tapahtumia.

Ideoita otetaan mielellään vastaan!

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2020

Hiljaisesta tapahtumatilanteesta huolimatta toivomme sinun jatkavan jäsenenä Kinnusen talon kannatusyhdistyksessä, pyydä mukaan myös ystäviäsi! Vastineeksi jäsenyydestä pyrimme järjestämään yhdistyksen jäsenille erilaisia jäsenetuja liittyen tapahtumiin ja talon yrittäjien palveluihin. Lounaskahvila El'Si tarjoaa lounaan Meijän Pihan jäsenille hintaan 8,50 € - kunhan korona on ohi. Ilmoittelemme nettisivuilla lisää eduista sekä tulevista tapahtumista. Kts. www.kinnusentalo.fi.

Henkilöjäsen 25 € 
 - työtön, eläkeläinen, opiskelija 15 € 
 - talon asukas 10€ 
 - talon yrittäjäjäsen 15 €
Kannattava jäsen 50 €
Kannattava yhdistys-/yritysjäsen 100€

Saaja Meijän Piha - Kinnusen talon kannatusyhdistys ry, tilinumero FI48 4108 0011 3669 48

Olethan huomannut, että alkuvuodesta taloon on tullut uusia yrittäjiä - poikkea tutustumaan Hiushuone 27 (p. 050 5151255 / info@hiushuone.fi) sekä Secondhand shop Reveni (www.reveni.fi)

Lounaskahvila El'Si toimittaa korona-aikaan lounaspaketteja ym kotiin, puh. 040 8616821


MEIJAN PIHA - KINNUSEN TALON KANNATUSYHDISTYS RY

Myö perustettiin iki oma kannatusyhdistys Kinnusen Talon suojelemisesta ja elävöittämisestä kiinnostuneille. Nyt vain ootetaan päätöstä rekisteröinnistä, saa nähä, mitä mitä virkamiehet tykkää tuosta murteesta nimessä. Yhdistys myö joka tapauksessa perustetaan, oli sitten jiillä tai deellä!

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan "vaalia paikkakunnalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kinnusen talon perintöä ja kehittää sen roolia osana nykyaikaista kaupunkikulttuuria tarjoamalla kaupunkilaisille mahdollisuuksia olla osana talosaa ja sen pihassa järjestettävissä tapahtumissa". Tavoitteena on sekä elävöittää Kinnusen Talon Pihan elämää kaiken ikäisille suunnatuilla tapahtumilla että tarjota mahdollisuus olla osallisena niissä joko yleisönä tai myös järjestäjänä. Kannatusyhdistyksen avulla on tarkoitus saada aikaan ns. matalan kynnyksen tapahtumia, jotka ovat pääasiassa ilmaisia kaikille tai ainakin kohtuuhintaisia.

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi, olet mukana mahdollistamassa erilaisten ilmaistapahtumien järjestämistä. Jäsenmaksujenja mahdollisten avustusten avulla voimme maksaa palkkioita paikallisille taiteilijoille ja harrastajille ymv. ja tukea näin edelleen heitä luomalla mm. esiintymismahdollisuuksia ja tukemalla myös heidän kulujaan. Esimerkiksi tulevaksi kevääksi kaavaillussa pihaleikkitapahtumassa lapsiperheet ja lapsenmieliset saavat kaikki osallistua paikallisten sirkus- ym. taitajien vetämään ilmaiseen tapahtumaan. Siis pannaan hyvä teot kiertämään!

Yhdistys ei tavoittele voittoa mutta jos kirstun pohjalle jotain jää niin sen voimme lahjoittaa hyvään tarkoitukseen, vaikkapa Kinnusen Talon kunnostusrahastoon tai johonkin uuden tapahtuman järjestämiskuluihin tms.

Meihin voit ottaa yhteyttä sähköpostilla meijan.piha@kinnusentalo.fi

JÄSENYYS JA MAKSUT

Voit olla mukana joko henkilöjäsenenä tai kannatusjäsenenä tai molempina esim. yrityksesi kautta.

  • Henkilöjäsenen vuosimaksu on 25 €/vuosi ja alennettuna 15 €/vuosi opiskelijoilta, työttömiltä ja eläkeläisiltä. Henkilöjäsenenä saat yhdistyksen tiedotteita sähköpostilla sekä kutsun kevätkauden vuosikokoukseen ja muihin mahdollisiin yhdistyksen kokouksiin ja voit näin olla mukana päätöksenteossa. Henkilöjäsen saa myös pienen alennuksen yhdistyksen järjestämistä maksullisista tapahtumista.
  • Kannatusjäsenyys perustuu ensijaisesti haluun ja mahdollisuuteen tukea yhdistyksen toimintaa taloudellisesti. Kannattava jäsen voi olla henkilö, yhdistys tai yritys: 
  • Kannattavan henkilöjäsenen jäsenmaksu on 50€/vuosi
  • Kannattavan yhdistyksen jäsenmaksu 75€/vuosi.
  • Kannattavan yrityksen jäsenmaksu määräytyy työntekijämäärän (tt) mukaan: pienet yritykset       (1-5 tt) 50€; keskisuuret yritykset (6-30 tt) 100€ ja suuremmat yritykset (yli 30 tt) 200€ /vuosi.

Saara Melanen (vas.), Marjaana Peronmaa ja Sirkka Littow ovat Jaana Kinnusen pitkäaikaisia ystäviä. He ovat perustaneet Meijän piha- kanntusyhdistyksen ja ovat apuna talon tapahtumien järjestämisessä.  Kuva: Laura Mykkänen, Lappeenrannan UUtiset

NÄIN PÄÄSET JÄSENEKSI: Täytä lomake, lähetä se ja maksa valitsemasi jäsenmaksu.

 Maksun saaja: Kinnusentalon kannatusyhdistys ry                                                         Tilinumero: FI48 4108 0011 3669 48                     BIC ITELFIHH 

Sie oot jäsen, kun maksusi näkyy yhdistyksen tilillä.  Ja tiedoksi siul, et myö säilytetään siun yhteystiijot niin kauan ku sie oot jäsen. Toivottavasti kauan! 

Haluatko ottaa meihin yhteyttä?