Vuosikokous 2020

KUTSU

Tervetuloa Meijän Piha - Kinnusen talon kannatusyhdistys ry:n vuosikokoukseen sunnuntaina 16.2.2020 klo 18.00 Lounaskahvila El`Siin. Kokouksessa voit ilmoittaa halukkuutesi hallituksen jäseneksi, talkoolaiseksi tai ehdottaa muuta tapaa kannattaa toimintaamme yms. Alla kokouksen esityslista. Kahvitarjoilu.

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet uudelle toimintakaudelle.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (1+4).
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
 • Käsitellään muut kokouskutsuun esitetyt asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 2.2.2020 mennessä, että ehditään postittaa ajoissa uusi täydennetty vuosikokouskutsu jäsenille. Esitykset voi lähettää puheenjohtajalle osoitteella: sirkka.littow@gmail.com.

 • Kokouksen päätös.

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen voimme käydä vapaata keskustelua muista Meijän Pihan toimintaan liittyvistä asioista.

Tervetuloa!

Hallitus